Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад ясла - садок №3 Росинка" м.Тернівка"

 

Навчальний процес

 


 

 

Діяльність дошкільних начальних закладів здійснюється відповідно до вимог Законів України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про охорону дитинства" та інших нормативно-правових актів.

 

 

ПРОГРАМИ, РЕКОМЕНДОВАНІ МОНУ  ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ У ЗДО  У 2020\2021 н.р.  ЗА ЯКИМИ ПРАЦЮЄ ЗАКЛАД                            

 

Освітні програми:
 
   Базовий компонент дошкільної освіти (наук. кер.: Богуш А.М.)
 
Комплексні програми:

 

   «Дитина», освітня програма для дітей від 2 до 7 років (наук. кер.: Огнев’юк В.О.)
 
Парціальні програми:

 

1.    «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку (авт.: Лохвицька Л.В.)
2.    «Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі (авт.:
Березіна О.М., Гніровська О.З., Линник Т.А.)
3. «Казкова фізкультура», програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку (авт.:Єфименко М.М.)
4. «Веселкова музикотерапія», програма оздоровчо – освітньої роботи з дітьми старшого дошкільного віку (авт.:Малашевська І.А., Демидова С.К.)
5. «Музично – оздоровчі мандрівки з дітьми п’ятого року життя», програма і методичні рекомендації (наук. кер.: Малашевська І.А., кер. проекту: Трофімченко І.Є., авт.: Боднар С.В.)
 6. «Дитяча хореографія», програма хореографічної діяльності дітей від 3-х до 7-ми років. Навчально – методичний  посібник (авт.: Шевчук А.С.)
7. «Мудрі шахи», програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шахи   (авт.: Семизорова В.В., Духновська О.І., Пащенко Л.Ю.)
8. «Шаховими стежинами», програма та методичний посібник з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шахи (авт.: Купрієнко В.І., Ходосенко О.Ю., Сандакова О.Д.)
9. «Україна – моя Батьківщина», програма національно – патріотичного виховання дітей дошкільного віку (авт.: Каплуновська О.М., Кичата І.І., Палець Ю.М.)
 10. «Навчимо дітей плавати», методичні рекомендації, старший дошкільний вік (упор.: Купрієнко В.І.)
 11. "Горизонтальний пластичний балет" (пластик-шоу), програма з фізкультурно-корекційної роботи у дошкільних навчальних закладах за авторською естетико- оздоровчою системою (автор Ефименко М.М., МельниченкоЮ.В.)

12."Афлатот" програма соціальної та фінансової освіти дітей дошкільного віку від 3 до 8 років (автор Маргарет Кепнар, Лана Желан)

13. Фізичне виховання дтошкільників,  навчально-методичний посібник, молодший, середній та старший вік(автор: Шалімова Л.Л.

14. "Петриківський первоцвіт", методичний посібник (автор: Купрієнко В.І., Корінько І.Б., Міхіна Н.О.)

 

У 2020-2021 навчальному році в ЗДО№3 "Росинка"  навчальний процес здійснюється  відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій Департаменту  освіти і науки обласних та Київської міської державних адміністрацій "Щодо особливостей організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2020-2021 начальному році


 

У закладі дошкільної освіти №3 "Росинка" навчальний рік починається 1 вересня та закінчується 31 травня наступного року.  

З 1 червня по 31 серпня у дитячому закладі проводиться оздоровлення дітей.            

 

Згідно Закону України „Про дошкільну освіту”, виходячи зі статті 1 „Законодавства України про дошкільну освіту”, статті 2 „Основні завдання законодавства України про дошкільну освіту” формується зміст роботи дошкільного закладу.
Дошкільний заклад  забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовження навчання у школі.

 

В закладі функціонує 6 груп з дванадцятигодинним перебуванням дітей дошкільного та раннього віку, а саме: 2 групи  раннього віку, 2   молодші групи 1 середня група  1 старша група

 

У закладі функціонують:
- музична зала;
- спортивна зала.
Навчання дітей у формі занять починається з 2-го року життя.
Дошкільний навчальний заклад відвідує 157 малюків, з них  50 дітей раннього віку,  107 дітей дошкільного віку.

 

Враховуючи позиції  держави щодо модернізації дошкільної освіти, які чітко визначені в Базовому компоненті дошкільної освіти, колектив ЗДО №3 «Росинка» визначив власні кроки концептуального переосмислення  організації та змісту освітнього процесу в установі. 

 

В Концепції розвитку закладу розвинуто ідею особистісно- орієнтованої моделі взаємодії педагога та дітей  як можливої платформи для становлення особистості   дитини, окреслено відмінності у рівнях теоретичного осмислення цілей, змісту освітніх реформерних процесів та практичної побудови освіти в дошкільному закладі.  

 

Пріоритетними формами та методами  навчання та виховання є використання інтерактивних  та інтегративних технологій, диференційованих форм організації освітнього процесу, визнання індивідуальності, самобутності кожного вихованця як особистості. Організація життєдіяльності дітей насичена цікавим змістом їхнього буття разом з дорослим у спеціально створеному розвивальному просторі. Оформлення груп, кабінетів, залів є педагогічно-доцільним, відповідає естетичним та педагогічним вимогам.  

 

 Створення умов для повноцінного, своєчасного і різнобічного розвитку дитини є основним із основних завдань нашого дошкільного закладу. Саме тому, наш педагогічний колектив приділяє значну увагу постійному вдосконаленню розвивального предметно-ігрового середовища. Вдала організація розвивального простору в групових кімнатах стала основою для захоплюючого, змістовного життя та різнобічного розвитку вихованців  усіх груп.

 

Облаштовуючи групові кімнати, педагоги прагнули зробити їх затишними, приємними для перебування дітей. Тому, організовуючи для своїх вихованців життєвий простір в закладі, ми враховували його значимість для становлення особистості.          

 

Розвиток творчої особистості дитини, її здібностей, реалізація її внутрішнього потенціалу здійснюється через досліди, пошук, гру, казку, музику, театр, танок, пісню, вірш – тобто через власну творчу діяльність. Педагогами забезпечується повноцінне проживання дитиною кожного дня, коли задовольняються фізіологічні, пізнавальні, духовні, естетичні, комунікативні та інші потреби, запити, інтереси з урахуванням бажань, можливостей, здібностей і нахилів малюка. 
 Особливо цікаві для дітей  форми партнерської діяльності, які переважають в гуртковій роботі.

 

Згідно з вимогами  програми  організоване навчання у формі занять проводиться, починаючи з третього року життя. Кількість і тривалість занять поступово, дорослішанням дітей зростають:для дітей 3-го року життя – 1-2 заняття на день тривалістю 10-15 хв; для дітей 4-го і 5-го років життя – 1-2 заняття на день відповідно тривалістю 15-20 і 20-25 хв;у старшому дошкільному віці – 2-3 заняття на день впродовж 1-1.5 години щодня, тривалість 25-30 хв. Педагог заздалегідь продумує мету, час, місце, умови, хід проведення роботи, потрібний для цього матеріал, обладнання, її зв'язок з іншими формами організації життєдіяльності, а також передбачає можливі дії дітей, форми впливу на них та очікувані результати.
Щоб унормувати організовану навчально- пізнавальну діяльність, надати їй планового характеру ми розробили орієнтованіий розпорядок проведення занять на тиждень.

 

З метою досягнення  дитиною – випускником ЗДО ступеня  компетентності, необхідного для нормального спілкування та функціювання  в  соціумі, забезпечення  її  гармонійного  розвитку, в освітній процес  включено  діагностику компетентності вихованці, яка проводиться у вересні та травні місяці.

 Колектив доошкільного закладу працює творчо, згуртовано. Тут живуть всією душею професіонали своєї справи, котрі разом із адміністрацією закладу перебувають у постійному творчому пошуці шляхів модернізації освітньо-виховного процесу.

 

В своїй повсякденій роботі наш колектив прагне перетворити садочок на дім, в якому чекають на дитину, люблять її та турбуються. тому сотні срібних дитячих голосочків  дзвенять кожного ранку у дошкільному закладі.

 

у 2020-2021 навчальному році заклад продовжує працювати за проблемами

 

обласна науково-методична проблема

 

Педагогічні стратегії розвитку самоефективної особистості в освітньому просторі Нової української школи" на 1 етапіі

 

міська науково-методична проблема

 

 "Модель 4К" у розвитку soft skils навичок як основа формування самоефективності особистості дошкільників-майбутніх першокласників у освітньому просторі Нової української школи

 

науково-методична проблема закладу

 

 Інноваційні умови розвитку самоефективної особистості дошкільників-майбутніх першокласників в освітньому просторі Нової української школи

 

Завдання навчально-виховної роботи ЗДО на 2020-2021 н.р.

 

  • формування компетенції педагогів у питаннях співпраці з педагогами початкової школи за вимогами Нової української школи
  • формування екологічної свідомості, навичок  практичного життя, готовності до взаємодії з навколишнім світом,  продовжуючи роботу з навчання поводженню з твердими побутовими відходами та оволодіння навичками сортування сміття
  • удосконалення роботи щодо формування математичної компетенції дітей дошкільного віку шляхом упровадження інноваційних методик та технологій.